Zoekresultaten

  2de graad Moderne Talen

  Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je kan vergelijken met de vroegere studierichting Wetenschappen met 4 uur wiskunde. 

  Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

  Moderne talen kan gecombineerd worden met 4 uur Latijn of een pakket van 2 uur Economie lite of 2 uur Wetenschappen lite (1 uur fysica en 1 uur chemie ) of 2 uur Sport.Dit ter voorbereiding van de derde graad. 

  Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur. Ze willen inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa) communicatie. Ze hanteren talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

  Na het derde jaar blijf je bij een A-attest normaal gezien nog een jaar in dezelfde studierichting en ga je over naar het 4de jaar Moderne talen. Na de tweede graad kies je vanuit Moderne talen voor Economie-moderne talen of Moderne talen-wetenschappenin de derde graad gecombineerd met o.a. Latijn of Sport.

  Na Economie-moderne talen kan je naar Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen), Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. 

  Na Moderne talen-wetenschappen kies je voor Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Onderwijs, Communicatiemanagement. 

  • Lessentabel

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Communicatiewetenschappen
   1
   2
  • Duits
   1
   2
  • Engels
   3
   3
  • Frans
   5
   4
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Informatica*
   2
   2
  • Lichamelijke Opvoeding
   2
   2
  • Natuurwetenschappen - Biologie
   1
   1
  • Natuurwetenschappen - Chemie
   1
   1
  • Natuurwetenschappen - Fysica
   1
   1
  • Nederlands
   5
   4
  • Wiskunde
   4
   4
  • Keuzevak (Artistieke vorming/STEM/Sport/Economie lite*)
   2 (1*)
   2 (1*)
  • Keuzevak Latijn*
   4
   4
  • Totaal
   33/32*
   33/32*

  Meav: Maatschappelijke, economische en artistieke vorming wordt als project aangeboden.
  *Wie Latijn volgt, heeft geen informatica als apart vak.
  Wie Economie lite volgt heeft een totaal van 32 uur.

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende