Zoekresultaten

  2de graad Natuurwetenschappen

  Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit, te vergelijken met de vroegere richting Wetenschappen met 5 uur wiskunde. Ze combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. 

  Natuurwetenschappen kan gecombineerd worden met 4 uur Latijn of een pakket van 2 uur economie lite of 2 uur Sport. Dit ter voorbereiding van de derde graad. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterke wiskundige ontwikkeling.

  Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken in een beperkt tijdsbestek. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. 

  Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

  Na het derde jaar blijf je bij een A-attest normaal gezien nog een jaar in dezelfde studierichting en ga je over naar het 4de jaar Natuurwetenschappen. 

  Na de tweede graad kies je vanuit Natuurwetenschappen voor Moderne talen - wetenschappen of Wetenschappen - wiskundein de derde graad gecombineerd met o.a. Latijn of Sport.Je kan ook naar Informatie- en communicatietechnologie of Industriële ICT.

  Na Moderne talen-wetenschappen kies je voor Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Onderwijs, Communicatiemanagement. 

  Na Wetenschappen-wiskunde kan je naar Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef).

  • Lessentabel

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Duits
   0
   1
  • Engels
   3
   2
  • Frans
   4
   4
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Informatica*
   2
   2
  • Lichamelijke Opvoeding
   2
   2
  • Natuurwetenschappen - Biologie
   2
   2
  • Natuurwetenschappen - Chemie
   2
   2
  • Natuurwetenschappen - Fysica
   2
   2
  • Nederlands
   4
   4
  • Wiskunde
   5
   5
  • Keuzevak (Artistieke vorming/STEM/Sport/Economie lite*)
   2 (1*)
   2 (1*)
  • Keuzevak Latijn*
   4
   4
  • Totaal
   33/32*
   33/32*

  Meav: Maatschappelijke, economische en artistieke vorming wordt als project aangeboden.
  * Wie Latijn volgt, heeft geen informatica als apart vak.
  Wie Economie lite volgt heeft een totaal van 32 uur.

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende