Talentenmodules

 

Humane wetenschappen

De humane wetenschappen stellen de studie van de mens centraal.

In het vak Gedragswetenschappen ga je na hoe de mens zich gedraagt, op welke wijze een samenleving functioneert en hoe mens en maatschappij zich tot elkaar verhouden. Je maakt er kennis met modellen en begrippen uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.

In het vak Cultuurwetenschappen leer je hoe o.a. economie, recht, media en kunst onderdelen zijn van de beschaving. Je bestudeert verschillende cultuurverschijnselen en krijgt zo een kijk op hoe ze samenhangen met de samenleving waarin ze zich voordoen.

 

Latijn

In de talentenmodule Latijn openbaart de klassieke wereld zich volledig dankzij een waaier aan teksten uit diverse genres (epos, poëzie, drama, geschiedschrijving, retorische teksten, satire, filosofie) die terecht tot de wereldliteratuur worden gerekend. Je krijgt inzicht in de verschillende Latijnse genres en je verdiept je kennis over de maatschappij, cultuur en kunst van de Romeinen. De antieke wereld vormt het uitgangspunt om te reflecteren over onze huidige samenleving, kunstuitingen en literatuur, en levert een waardevolle basis om de moderne talen beter te beheersen. Je leert nauwgezet analyseren, kritisch nadenken en redeneren.

 

Spaans

Door Spaans te kiezen voeg je een nieuwe taal toe aan het palet vreemde talen dat je al hebt ingekleurd. Je krijgt toegang tot een bloeiende literatuur, een breed culturele geschiedenis en een fascinerende actualiteit. Met de wereldtaal Spaans kun je terecht op vier continenten. Spaans is de moedertaal van meer dan 350 miljoen mensen, verspreid over de hele wereld. Naast Spanje hebben 20 andere (vooral Latijns-Amerikaanse) landen het Spaans als officiële taal. Ook in de Verenigde Staten wonen er 30 miljoen moedertaalsprekers van het Spaans. Voor heel wat internationale organisaties is Spaans een van de officiële omgangstalen (VN, OPEC, UNESCO,...). Het is ook de voertaal van de handelsbetrekkingen met Spanje en met de landen van Latijns-Amerika. Deze 16 economieën staan bekend voor hun grote expansiemogelijkheden op korte termijn. Het gaat hier om een beloftevolle markt met miljoenen consumenten. Genoeg praktische argumenten dus om Spaans te studeren.

 

Sport

Deze module wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport. Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren. Er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

 

Wiskunde in 6 Economie-Moderne talen

Je maakt de keuze voor de richting Economie-Moderne talen omdat de richtingsvakken je sterk aanspreken. De component wiskunde is hierin veeleer beperkt. Zeker voor een vervolgstudie op universitair niveau blijkt een vooropleiding van 3 uur wiskunde een probleem te zijn. Vandaar dat onze school je een kans geeft om de wiskunde met 2 uren verder uit te diepen. Hier komen onderdelen aan bod die niet of eerder beperkt gegeven worden in de 3 uur cursus. Ze staan los van de lessen in de 3 uur cursus en worden ook apart beoordeeld. Indien je een studie in het hoger onderwijs overweegt waarin wiskunde een rol speelt, is deze uitdieping wiskunde een goede keuze voor jou.

 

Wiskunde uitdieping

Is wiskunde voor jou een passie en wil je je hierin echt bekwamen, dan kan je kiezen voor de 2 uur uitdieping wiskunde. Binnen het 8-uurspakket worden er een aantal bijkomende leerstofonderdelen behandeld en is er ruimte voor extra theoretische uitdieping en extra uitdagingen bij de oefeningen. Een hoge graad van abstract denken wordt van je gevraagd. In een wiskundige richting leer je vooral om concrete problemen om te zetten naar wiskundige modellen om zo tot een onderbouwde oplossing te komen. Hierdoor leer je niet alleen probleemoplossend, maar ook logisch en gestructureerd denken. Wiskunde is bovendien een zeer specifieke taal die een grote precisie vraagt. De hoge eisen die dit vak stelt, zorgen ervoor dat je op vele vlakken uitgedaagd wordt. Met als resultaat dat je zowel op het vlak van inzicht, kritische zin als doorzettingsvermogen hoge eisen aan jezelf stelt.

 

Duits (niet-talenrichtingen D+D/A):

Met een keuze voor Duits krijg je de kans om de derde officiële landstaal toe te voegen aan je talenpakket op school. Het is niet enkel de derde taal in België, maar ook de meest gesproken moedertaal in Europa en de taal van onze belangrijkste handelspartner. Naast het economisch belang is Duits ook binnen het wetenschappelijke domein interessant. Het Duits is de tweede meest gekozen taal voor het schrijven van wetenschappelijke artikels.

In de talentenmodule Duits word je in deze rijke taal en haar interessante literatuur, cultuur en geschiedenis ondergedompeld. Je leert er taalhandelingen die in je latere (professionele) leven van pas zullen komen. 10% van de Vlaamse vacatures vraagt namelijk kennis van het Duits. Er zijn dus meer dan genoeg redenen om voor deze taal te kiezen.

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuslievegem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende