Leerlingenbegeleiding


Wij stellen ons even voor.

Ik ben Ann Verbouw, leerlingenbegeleidster voor de eerste- en de tweedejaars. Ik geef Techniek, Industriële wetenschappen, STEM en ben klassenleraar van 1B.

Je kan mij aanspreken op de speelplaats, in de gangen of in de leraarskamer. Je mag mij ook altijd een mailtje sturen via smartschool.

Ik ben Marijke Versprille, directeur van de middenschool. Ik ben altijd vroeg op school en je kan me vinden in mijn bureau of op de speelplaats. Je mag me altijd aanspreken. Een mailtje sturen via smartschool kan natuurlijk ook.

Frank Van Parys. Ik geef wiskunde en STEM in het eerste jaar en ben klassenleraar van 1G. Ik ben alle dagen op school aanwezig en je mag me overal aanspreken. Stuur je liever een mailtje, dan kan dit natuurlijk ook. Het makkelijkste is dit via smartschool.

Hilde Calsijn. Ik ben op donderdag op school aanwezig als vertegenwoordiger van Vrij CLB "Het Meetjesland". Je mag mij aanspreken, een berichtje sturen via smartschool of een briefje in de brievenbus stoppen!


Wekelijks overlegt de leerlingenbegeleiding met het CLB en de directie. De leerresultaten worden nauwgezet opgevolgd en indien nodig wordt in samenspraak met de betrokken leerling gezocht naar redenen die de mindere prestatie kunnen verklaren. Uiteraard zal nadien ook gezocht worden naar een plausibele oplossing om het leerrendement opnieuw in goede banen te leiden.

Indien er zich problemen van socio-emotionele aard voordoen, wordt eerst met de CLB-medewerker de meest geschikte strategie besproken. Nadien bekijken we wie verder met de leerling en/of ouders een traject opzet.

Leerlingen van SL kunnen op verschillende momenten in de week terecht bij de leerlingbegeleiders.  Meestal komen leerlingen zelf met hun vraag of verhaal langs, maar soms spreken we ook zelf leerlingen aan op vraag van bezorgde leerkrachten, medeleerlingen of ouders.

De onderwerpen van de gesprekken kunnen heel divers zijn: het functioneren in de klas, studieproblemen, vragen rond studiekeuze, problemen van socio-emotionele aard, afhankelijkheidsproblematiek, vragen om extra zorg bij leerstoornissen, enz.

Naar gelang van het onderwerp in kwestie zoeken we samen met de leerling hoe die vooruit kan. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld. Samen met de directeur en de CLB-medewerker overleggen we wekelijks in de cel. Voor leerlingen met extra zorg maken we een begeleidingsplan op.

Wie zijn we?

De heer Chalmet is leerkracht wiskunde en STEM in de tweede graad. Daarnaast is hij ook leerlingenbegeleider op onze school. Hij helpt je vooral graag vooruit bij studeren en plannen, maar heeft ook een luisterend oor voor andere mogelijke vragen of problemen.

Mevrouw Anthuenis geeft Nederlands en Engels in tweede en derde graad, en is ook leerlingenbegeleider. Zij volgde een postgraduaat rond socio-emotionele leerlingbegeleiding. Zij luistert graag naar je verhaal of probleem, en helpt je zoeken hoe je vooruit kan komen.

Mevrouw Calsijn is CLB-medewerker en komt ook elke week naar onze school. Zij kan je zelf helpen, of eventueel in contact brengen met een andere CLB-medewerker die jou verder helpt.MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende