Leerlingenbegeleiding

 

Wij stellen ons even voor.

Ik ben Ann Verbouw, leerlingenbegeleidster voor de eerste- en de tweedejaars. Ik geef Techniek en STEM. Verder ben ik ook klassenleraar van 1B.

Je kan mij aanspreken op de speelplaats, in de gangen of in de leraarskamer. Je mag mij ook altijd een mailtje sturen via Smartschool.

Frank Van Parys. Ik geef wiskunde in het eerste en tweede jaar en ben klassenleraar van 1G. Ik ben alle dagen op school aanwezig en je mag me overal aanspreken. Stuur je liever een mailtje, dan kan dit natuurlijk ook. Het makkelijkste is dit via Smartschool.

Wekelijks overlegt de leerlingenbegeleiding met het CLB en de directie. De leerresultaten worden nauwgezet opgevolgd en indien nodig wordt in samenspraak met de betrokken leerling gezocht naar redenen die de mindere prestatie kunnen verklaren. Uiteraard zal nadien ook gezocht worden naar een plausibele oplossing om het leerrendement opnieuw in goede banen te leiden.

Indien er zich problemen van socio-emotionele aard voordoen, wordt eerst met de CLB-medewerker de meest geschikte strategie besproken. Nadien bekijken we wie verder met de leerling en/of ouders een traject opzet.

Leerlingen van SL kunnen op verschillende momenten in de week terecht bij de leerlingbegeleiders.  Meestal komen leerlingen zelf met hun vraag of verhaal langs, maar soms spreken we ook zelf leerlingen aan op vraag van bezorgde leerkrachten, medeleerlingen of ouders.

De onderwerpen van de gesprekken kunnen heel divers zijn: het functioneren in de klas, studieproblemen, vragen rond studiekeuze, problemen van socio-emotionele aard, afhankelijkheidsproblematiek, vragen om extra zorg bij leerstoornissen, enz.

Naar gelang van het onderwerp in kwestie zoeken we samen met de leerling hoe die vooruit kan. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld. Samen met de directeur en de CLB-medewerker overleggen we wekelijks in de cel. Voor leerlingen met extra zorg maken we een begeleidingsplan op.

Wie zijn we?

Mevrouw Anthuenis geeft Nederlands en Engels in de derde graad en is leerlingenbegeleider. Zij volgde een postgraduaat rond socio-emotionele leerlingbegeleiding. Zij luistert graag naar je verhaal of probleem en helpt je zoeken hoe je vooruit kan komen.

De heer Dumarey is beleidsondersteuner en leerlingbegeleider. Hij volgde opleidingen in diverse psychologische en psychosociale gebieden. Zit je in de knoei of heb je gewoon nood aan een babbel? Ben je op zoek naar een vertrouwenspersoon dan ben je bij hem aan het juiste adres. Wanneer het gedragsmatig fout loopt in de klas, bekijkt hij met jou hoe jij jouw gedrag kan herstellen en jezelf kan herpakken.

Mevrouw Eggermont is leerkracht biologie en natuurwetenschappen in de tweede en derde graad. Zij houdt zich bezig met de studieloopbaanbegeleiding. Laatstejaars helpen bij hun studiekeuze door hen zoveel mogelijk in contact te brengen met het hoger onderwijs is haar opdracht. 

 

 

 

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuslievegem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende