Participatieorganen

De ouderraad bestaat uit ouders van de middenschool SV en de bovenbouw SL en wordt voorgezeten door een leerkracht. De vergaderingen vinden dan ook afwisselend op beide scholen plaats. Het aantal leden varieert van jaar tot jaar.

De ouderraad werkt op opbouwende wijze mee aan de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis. Zij denkt met de directies en het schoolbestuur mee over het reilen en zeilen van de school, helpt mee bij individuele oudercontacten, belegt vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei initiatieven op school. De verslagen van de ouderraad zijn ter beschikking op Smartschool.

Via de schoolraad participeren de ouders, het personeel, de lokale gemeenschap en de leerlingen samen in het schoolbeleid, met elk drie vertegenwoordigers. De directies wonen de vergadering bij.

Middenschool SV

De leerlingenraad in de eerste graad:
- bestaat uit twee afgevaardigden van elke klas, verkozen door alle leerlingen van de klas;
- komt maandelijks samen;
- staat onder leiding van de directeur en een aantal leerkrachten;
- krijgt medezeggenschap in de planning van de examens en allerlei lopende zaken
- doet voorstellen om het samenleven op school te optimaliseren
- stimuleert het ondernemerschap


Bovenbouw SL

De leerlingenraad in de tweede en derde graad:
- bestaat uit een afvaardiging van de leerlingen op vrijwillige basis;
- komt maandelijks samen;
- staat onder leiding van een aantal leerkrachten;
- doet realistische voorstellen i.v.m. het leven op school;
- ontwikkelt bij de leden vaardigheden zoals leiderschap.

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuslievegem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende