Projecten

We brengen de leerlingen, naast het cognitieve, ook het besef over normen en waarden bij. Zo hechten we heel veel belang aan eerlijkheid en respect voor elkaar.

Onze talrijke projecten die we voorbereiden in de lessen L&L 'Leer- en Leefwijs) en in LIA (Leerlingen In Actie) zijn hier getuige van.
Voorbeelden van projecten:

• anti-rookproject
• anti-pestproject
• talentendag
• milieudag
• XIU (project mobiliteit en verkeersveiligheid)
• gezondheidsdag


Tijdens de welzijnsdag richten we de focus op milieu en gezondheid. Maar ook cultuur komt ruim aan bod op school (toneel, film, jeugdauteur, gedichtendag, …)

We meten ons graag met andere scholen: SVS-competities, olympiades, topteam bedrijvenwedstrijd, …
En op de jaarbeurs toveren onze verkoopsleerlingen met hun talenten.

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende