Zoekresultaten

  2de graad Natuurwetenschappen

  Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit, te vergelijken met de vroegere richting Wetenschappen met 5 uur wiskunde. Ze combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. 

  Natuurwetenschappen kan gecombineerd worden met 4 uur Latijn of een pakket van 2 uur Artistieke vorming of Humane wetenschappen of sport of STEM.

  Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken in een beperkt tijdsbestek. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. 

  Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

  Na het derde jaar blijf je bij een A-attest normaal gezien nog een jaar in dezelfde studierichting en ga je over naar het 4de jaar Natuurwetenschappen. 

  Na de tweede graad kies je voor Moderne talen- wetenschappen of Wetenschappen – wiskunde. Dit combineer je naar keuze met Artistieke vorming, Humane wetenschappen, Latijn, Spaans of Sport. Leerlingen met een passie voor wiskunde kunnen naar Wetenschappen – wiskunde 8 u. Daarnaast kan er eventueel overgeschakeld worden naar Informatica- en communicatiewetenschappen. Ook andere studierichtingen bieden mogelijkheden mits bijwerking voor de richtingsvakken.

  Na Moderne talen-wetenschappen kies je voor Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Onderwijs, Communicatiemanagement. 

  Na Wetenschappen-wiskunde kan je naar Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef).

  • Algemene vorming

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Engels
   2
   2
  • Frans
   4
   4
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Lichamelijke Opvoeding
   2
   2
  • Nederlands
   4
   4
  • Specifieke vorming

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Biologie
   2
   2
  • Chemie
   2
   2
  • Fysica
   2
   2
  • Wiskunde
   5
   5
  • Complementair gedeelte zonder Latijn

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Talentenmodule
   2
   2
  • Project
   1
   1
  • ICT
   1
   1
  • Totaal
   32
   32
  • Complementair gedeelte met Latijn

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Latijn
   4
   4
  • Totaal
   32
   32

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • STEM
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • STEM
   2
   2
  • Duits
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Duits
   0
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende