Zoekresultaten

  3de graad Informatica- en communicatiewetenschappen

  De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT.

  Leerlingen Informatica- en communicatiewetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.

  Ze willen informatica en communicatiewetenschappen wetenschappelijk doorgronden en inzicht erin verwerven. Ze ontwerpen oplossingen met microprocessoren, verbinden die met de cloud, in netwerken en schrijven softwaretoepassingen om wetenschappelijke oplossingen uit te werken ten bate van mens en samenleving. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van Informaticawetenschappen, wiskunde, toegepaste fysica doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze zijn gericht op probleemoplossend handelen.

  Natuurwetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Gecombineerde studiegebieden (digital design and development), Handelswetenschappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie)

  • Basisvorming

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Engels
   3
   3
  • Frans
   3
   3
  • Geschiedenis
   1
   1
  • Lichamelijke opvoeding
   2
   2
  • Natuurwetenschappen
   2
   2
  • Nederlands
   3
   3
  • Specifiek gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Communicatiewetenschappen
   1
   1
  • Informatica(wetenschappen)
   6
   6
  • Fysica
   3
   3
  • Wiskunde
   4
   4
  • Complementair gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Talentenmodule
   2
   2
  • Totaal
   32
   32

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Spaans
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Spaans
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • Totaal
   2
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende