Zoekresultaten

  3de graad Moderne Talen

  Moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. 

  De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Als één van de enige scholen in Vlaanderen bieden we Italiaans aan.

  Leerlingen Moderne talen tonen voor de gehele vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaallinguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen en het gebruik en belang van taaltechnologie. Ze weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.

  Geesteswetenschappen, Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies). 

  Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

  • Basisvorming

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Lichamelijke opvoeding
   2
   2
  • Natuurwetenschappen
   2
   2
  • Wiskunde
   3
   3
  • Specifiek gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Duits
   2
   3
  • Engels
   3
   4
  • Frans
   5
   4
  • Nederlands
   4
   4
  • Taaltechnologie/literatuur en cultuur
   1
   1
  • Moderne Taal
   2
   2
  • Complementair gedeelte zonder Latijn

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Talentenmodule
   2
   2
  • ICT
   1
   0
  • Totaal
   32
   32
  • Complementair gedeelte met Latijn

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Latijn
   4
   4
  • Totaal
   33
   33

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Spaans
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Spaans
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • Totaal
   2
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende