Zoekresultaten

  3de graad Wetenschappen-Wiskunde

  De richting Wetenschappen-wiskunde combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte
  wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Het wetenschappelijk pakket is uitgebreider met aandacht voor onderzoeksvaardigheden (STEM). 

  Het vak wiskunde omvat 6 lesuren. Binnen deze richting kan er gekozen worden voor een pakket van 8 lesuren wiskunde. Dat geldt enkel voor leerlingen die tegen een zeer hoog tempo wiskundige materie kunnen verwerken en gebruiken.

  Of je nu voor het pakket van zes of acht uur wiskunde kiest: dit is een wiskundige richting waarin talent voor wiskunde en het plezier beleven aan wiskunde essentieel zijn. Een groot abstract vermogen, een inzicht in de reeds geziene wiskundige principes en een grote mate van zelfstandigheid zijn vereist. Je bouwt een heel sterke wetenschappelijke basis op, waarbij je zowel op theoretisch als op praktisch vlak uitgedaagd wordt.

  Deze richting bereidt je voor op vele vormen van hoger onderwijs. Wetenschappen-wiskunde biedt een breed perspectief voor verdere studies: Architectuur, Industriële Wetenschappen, Biotechniek, Sociale Wetenschappen, Onderwijs, Natuurwetenschappen, Wiskunde, Informatica, Chemie, Geografie, Geologie, Farmacie, Fysica, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, Ingenieurswetenschappen, ...

  • Basisvorming

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Engels
   2
   2
  • Frans
   3
   3
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Lichamelijke opvoeding
   2
   2
  • Nederlands
   4
   4
  • Specifiek gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Informaticawetenschappen
   0
   1
  • Aardrijkskunde
   2
   1
  • Biologie
   2
   2
  • Chemie
   2
   2
  • Fysica
   2
   2
  • Wiskunde
   6/8
   6/8
  • Complementair gedeelte zonder Latijn

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • ICT
   1
   0
  • Mens en samenleving
   0
   1
  • Talentenmodule
   2
   2
  • Totaal
   32
   32
  • Complementair gedeelte met Latijn

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Latijn
   4
   4
  • Totaal
   33
   33

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Spaans
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Spaans
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Extra wiskunde
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Extra wiskunde
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Duits
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Duits
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Project wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Project wetenschappen
   2
   2
  • Totaal
   2
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende